Sånger & glädje

Dryckesvisor att glädja omgivningen med:

RT 113 – sånger och glädje:

1. Bröder mel .Colonel Boogie
Bröder – nu tar vi oss en sup!

2. Vad säger
Vad säger svenska folket när de får en sup?
Jo, jag tackar!

3. För mycket, för lite (mel. Lambeth Walk)
Dricker man för mycket blir livet kort
Dricker man för lite blir livet torrt
Nej, gör som jag
Hutta varenda dag

4. Måsen (2)*
Det satt en mås på en klyvar bom och tom i krävan var kräket.
Och tungan nådde vid skepparns gom, där han satt uti bleket.
”-Jag vill ha sill”, hördes måsen rope!
och skepparn svarte ”-Jag vill ha OP!
om blott jag får, om blott jag får …”

5. Riksmuseet mel. Kväsarvalsen
Nu så har vi det väldigt bra
Ingen har det så bra som jag
Utom bror min som alla vet
Han ligger i sprit uppå Riksmuseet

6. Lars-Bertils visa mel . Triumfmarscen ur Aida
Stå’n upp törstande bröder
här kring detta runda boord
stunden är nu här då vi snart
ur vårt glas skall få kraften
att ge den törstande kroppen
det den med rätt begär
av lekamlig spis
smör och ost, sill i dill
drick ur din sup

7. Grevar och Grevinnor
Grevar och Grevinnor
oxar och kor
herdar och herdinnor
fan och hans gamlöa mor
Det ramlar och det skramlar
Bröder säg
Har ni nå’t i glaset kvar
så ge det åt mig

8. Nu vi nubben mel. ur Rigoletto
Nu vi nubben druckit har
ej en droppe finnes kvar
men kamrater skrajsnes ej
groggen står ej lång från dig

Måsen(1)
På en planka uti havet
(uti havet på en pinne)
Satt en liten mås
plankan (pinnen) vicka hit och dit
måsen släppte…. bara på skoj
skepp o’hoj

Fortsättning originalmåsen:
Och måsen lyfter från klyvarbom
och vinden spelar i tågen.
Op:n svalkat har skepparns gom,
jag önskar blått att jag så en’.
Så nöjd och lycklig – den gamle saten!
Han sätter storsegel – den krabaten.
Till sjöss han far,
och halvan tar!